Nieuws

Vernieuwde website
Hoewel ik na een periode van ziekte achter een deel van mijn werkzaamheden een punt heb moeten zetten, blijft er nog voldoende over waar ik inspiratie uit kan halen. Elders op deze website treft u onder meer geluidsfragmenten aan van de verschillende cd's die op het label DOCUMENT zijn uitgebracht.

Uit het radioarchief
In deze rubriek hoort u maandelijks een favoriete opname uit mijn actieve periode op Radio 4 of een opname van latere datum, variërend van muziek uit de middeleeuwen tot en met muziek uit de twintigste eeuw. We beginnen het jaar 2020 met een opname uit de succesvolle radioserie ‘Buxtehude in perspektief’ die in 1987 werd uitgezonden ter gelegenheid van het 350ste geboortejaar van Dietrich Buxtehude (1637-1707). Diens koraalfantasie Wie schon leuchtet der Morgenstern (BuxWV 223) wordt uitgevoerd door Cor van Wageningen op het Schnitger-orgel in de Sankt Ludgerikirche te Norden.
Wie schön leuchtet der Morgenstern is de titel en tevens de eerste regel van een kerklied van de Duitse predikant Philipp Nicolai (1556-1608). De zeven strofen van Nicolai’s koraal over de morgenster (metafoor voor Christus) dienden primair gezongen te worden op Epifanie, het feest van Driekoningen op 6 januari, maar als lied van hoopvolle verwachting was het ook geschikt voor advent en kerst.
Buxtehude’s koraalfantasie bestaat uit vijf delen. In het eerste gedeelte klinkt de schitterende koraalmelodie in lange noten in de bas, in het deel erna horen we de herdersroep: Eia. Dan volgt het derde deel met dalende reeksen die gebaseerd zijn op het slot van de koraalmelodie, als symbool de Morgenster (Christus) die neerdaalt. In het vierde gedeelte, dat geschreven is als een gigue, worden de eerste koraalregels steeds omspeeld. Daarna volgt opnieuw de herdersroep en de echo daarvan. In het slotgedeelte daalt de morgenster vol overtuiging neer.