Nieuws

Vernieuwde website
Hoewel ik na een periode van ziekte achter een deel van mijn werkzaamheden een punt heb moeten zetten, blijft er nog voldoende over waar ik inspiratie uit kan halen. Elders op deze website treft u onder meer geluidsfragmenten aan van de verschillende cd's die op het label DOCUMENT zijn uitgebracht.

Uit het radioarchief
In deze rubriek hoort u maandelijks een favoriete opname uit mijn actieve periode op Radio 4 of een opname van latere datum, variërend van muziek uit de middeleeuwen tot en met muziek uit de twintigste eeuw. Deze maand een studio-opname uit 1988 van het Radio Filharmonisch Orkest o.l.v. Simon Joly en hun uitvoering van The young person’s guide to the orchestra, op. 34 van Benjamin Britten (1913-1976).
The young person’s guide to the orchestra wordt gezien als een muziek-educatief werk. Britten voltooide het in december 1945. Het thema ontleende hij aan Henry Purcell's toneelmuziek voor Abdelazer, ontleedde dat en voegde zaken weer samen. Behalve dat het een educatief werk is, valt het ook in het klassieke genre van thema en variaties. Het leerzame - en niet alleen voor jongeren zoals de titel aangeeft - zit in het feit dat gedurende het werk elk muziekinstrument en elke sectie aan muziekinstrumenten te horen is. Aan het begin van het werk klinkt complete symfonieorkest, dat vervolgens uit elkaar valt in houtblazers, koperblazers, strijkers en slagwerkers, gevolgd door een herhaling door het gehele orkest. De variaties worden achtereenvolgens door dwarsfluiten, hobo’s, klarinetten, fagotten, violen, altviolen, contrabassen, harpen, hoorns, trompetten, trombones, tuba, pauken en percussie gespeeld. Het slot is een de fuga die uiteindelijk in het beginthema uitmondt voor het gehele orkest.