Nieuws

Vernieuwde website
Hoewel ik na een periode van ziekte achter een deel van mijn werkzaamheden een punt heb moeten zetten, blijft er nog voldoende over waar ik inspiratie uit kan halen. Elders op deze website treft u onder meer geluidsfragmenten aan van de verschillende cd's die op het label DOCUMENT zijn uitgebracht. Medio december worden de eerste opnamen gemaakt ten behoeve van een cd met kamermuziek van Jacob Bijster (1902-1958), een componist die vooral bekend is vanwege zijn orgelwerken en orgelmethodiek (zie de cd's elders op deze website). Dat Bijster ook een schat aan kamermuziek heeft nagelaten is minder bekend. Uit deze muziek die zich nog in manuscript bevindt is nu een keuze gemaakt voor een uit te brengen cd. Later meer.

Uit het radioarchief
In deze rubriek hoort u maandelijks een favoriete opname uit mijn actieve periode op Radio 4 of een opname van latere datum, variërend van muziek uit de middeleeuwen tot en met muziek uit de twintigste eeuw. Deze maand het Pianoconcert in G-groot van Maurice Ravel (1875-1937).
De twee pianoconcerten van Maurice Ravel kunnen we zeker rekenen tot de mooiste uit de pianoliteratuur. Van 1930 tot 1931 werkte Ravel aan deze twee concerten tegelijk. Het Pianoconcert in G-groot werd opgedragen aan Marguerite Long, het concert voor de linkerhand werd geschreven voor de pianist Paul Wittgenstein, die zijn rechterarm had verloren in de eerste wereldoorlog. Ravel zag het pianoconcert als een voornamelijk briljant en helder werk, niet noodzakelijkerwijs als diep of dramatisch. De concerten zouden meer in de geest van Mozart moeten gaan klinken. Het schrijven van het eerste concert viel hem echter behoorlijk zwaar. Ravel klaagt erover het concert maar niet af te krijgen, wat hem letterlijk slapeloze nachten oplevert. ´Als de arbeid af is, kan ik eindelijk uitrusten, in deze wereld of in de volgende´ schrijft hij. Droge maar wel een beetje wrange humor die zijn angst verraad bij zijn steeds slechter wordende gezondheid.
Het Pianoconcert in G-groot was oorspronkelijk als een Baskische Rhapsody bedacht. Dat is goed te horen in het eerste deel waarin duidelijk een Bransle (een dans uit Navarra) herkenbaar is. Het tweede thema is vurig Spaans. Na dit vurige deel volgt een adagio waarin het exotische element plaats maakt voor verstilling. Dit fijne en dromerige adagio heeft uitzonderlijk mooie momenten, waarin de piano heel delicaat de dialoog aangaat met de blazers. Dit langzame middendeel is zonder meer één van de mooiste en meest geïnspireerde stukken van Ravel. Een kleurrijk opzwepend slotdeel met jazzy invloeden verbreekt tenslotte de paradijselijke sfeer.