Nieuws

Vernieuwde website
Hoewel ik na een periode van ziekte achter een deel van mijn werkzaamheden een punt heb moeten zetten, blijft er nog voldoende over waar ik inspiratie uit kan halen. Elders op deze website treft u onder meer geluidsfragmenten aan van de verschillende cd's die op het label DOCUMENT zijn uitgebracht.

Nieuwe uitgaven


Jacob Bijster - Chamber Music
Medio december werden de eerste opnamen gemaakt ten behoeve van een cd met kamermuziek van Jacob Bijster (1902-1958), een componist die vooral bekend is vanwege zijn orgelwerken en orgelmethodiek (zie de cd's elders op deze website). Dat Bijster ook een schat aan kamermuziek heeft nagelaten is minder bekend. Uit deze muziek die zich nog in manuscript bevindt is nu een keuze gemaakt voor een uit te brengen cd.

Jan Stulen - A Tribute
Al geruime tijd leefde bij mij het idee een klankdocument te maken rond Jan Stulen (1942-2017). Stulen nam in het Nederlandse muziekleven een belangrijke plaats in. Allereerst als dirigent, maar ook als begenadigd pedagoog en auteur. Ik leerde hem kennen in 1987, tijdens opnamen van het Radio Symfonie Orkest. Vanuit mijn jarenlange ervaring als programmamaker en regisseur op Radio 4 groeide de overtuiging dat hij een eigen cd-box verdient. Nu, bijna 35 jaar nadat ik voor het eerst met hem samenwerkte, is het zover.
Een zoektocht in de radioarchieven van Beeld en Geluid leidde tot een grote hoeveelheid opnamen van de orkesten waar Stulen mee gewerkt heeft, waaronder de radio-orkesten. Uit dit aanbod moest een keuze worden gemaakt. Bij mijn besluitvorming speelden diverse criteria een rol, zoals de uitvoering, de betekenis van de composities, de onderlinge samenhang van de gekozen werken en de opnamekwaliteit. Het resultaat biedt de luisteraar een programma dat door zijn verscheidenheid het belang van Stulen voor de Nederlandse muziekcultuur onderstreept.

Uit het radioarchief
In deze rubriek hoort u maandelijks een favoriete opname uit mijn actieve periode op Radio 4 of een opname van latere datum, variërend van muziek uit de middeleeuwen tot en met muziek uit de twintigste eeuw.