Nieuws

Vernieuwde website
Hoewel ik na een periode van ziekte achter een deel van mijn werkzaamheden een punt heb moeten zetten, blijft er nog voldoende over waar ik inspiratie uit kan halen. Elders op deze website treft u onder meer geluidsfragmenten aan van de verschillende cd's die op het label DOCUMENT zijn uitgebracht.

Uit het radioarchief
In deze rubriek hoort u maandelijks een favoriete opname uit mijn actieve periode op Radio 4 of een opname van latere datum, variërend van muziek uit de middeleeuwen tot en met muziek uit de twintigste eeuw. Deze maand een studio-opname uit april 1987, gemaakt met de alt Annelies Nijhuis en de pianist Thom Bollen. Beide musici presenteerden zich destijds onder meer in een compleet Engels programma met onder anderen de Four Shakespeare Songs, op. 30 van Roger Quilter: Who Is Sylvia? / When Daffodils Begin To Peer / How hould I Your True Love Know? en Sigh No More, Ladies.
De Britse componist Roger Quilter (1877-1953) was het derde van zeven kinderen in het gezin van Sir William Cuthbert Quilters, een welgesteld zakenman en kunstverzamelaar en oprichter van de National Telephone Company. Zijn zoon Roger werd opgeleid aan het Eton College en begon in 1893 zijn muziekstudie aan Dr. Hoch's Konservatorium te Frankfurt am Main bij Iwan Knorr en Ernst Engesser. In 1898 keerde hij terug naar Engeland, waar in 1900 zijn Four Songs of the Sea, opus 1 werden uitgevoerd. Zijn reputatie in het Verenigd Koninkrijk dankt hij met name aan zijn liederen en lichte muziek, zoals de Children’s Overture voor orkest. Quilter gold als een invloedrijk persoon die meerdere Britse componisten beïnvloed heeft, waaronder Peter Warlock. Succesvol was ook zijn samenwerking met de tenor Gervase Elwes. Vanwege gezondheidsredenen vrijgesteld van militaire dienst, organiseerde hij tijdens de Eerste Wereldoorlog concerten in ziekenhuizen, waarbij hij zelf de liedbegeleider was. Quilter schreef meer dan 100 liederen, waarvan er tot de Canon of English art song behoren en die zelfs nu nog gezongen worden. Tot zijn bekendste liederen behoren Love’s Philosophy, Come Away Death, Weep You No More, By the Sea en zijn toonzetting van O Mistress Mine. Vanwege zijn homosexualiteit had hij soms met maatschappelijke druk te vechten. Zijn stoffelijke resten zijn begraven in de St. Mary’s Church in Bawdsey graafschap Suffolk.