Nieuws

Vernieuwde website
Hoewel ik na een periode van ziekte achter een deel van mijn werkzaamheden een punt heb moeten zetten, blijft er nog voldoende over waar ik inspiratie uit kan halen. Elders op deze website treft u onder meer geluidsfragmenten aan van de verschillende cd's die op het label DOCUMENT zijn uitgebracht.

Nieuwe uitgaven


Jacob Bijster - Chamber Music
In de afgelopen periode werden er opnamen gemaakt ten behoeve van een cd met kamermuziek van Jacob Bijster (1902-1958), een componist die vooral bekend is vanwege zijn orgelwerken en zijn in 1959 postuum gepubliceerde Orgelmethodiek.
Dat Bijster ook een schat aan kamermuziek heeft nagelaten, is minder bekend. Om dit hiaat op te vullen nam Okke Dijkhuizen het initiatief om een selectie uit dit uitgebreide oeuvre vast te leggen.
De cd bevat enerzijds een aantal composities die tussen 1917 en 1927 zijn geschreven, maar er zijn ook werken opgenomen uit de tijd dat Bijster een gerijpt componist was. Het volledige programma bestaat uit klavierstukken, waaronder de Trois morceaux caractéristiques, een drietal liederen, de Trois Pièces voor viool en piano, de Sonate voor viool en piano en de Tweede Suite voor klavier.

Jan Stulen - A Tribute
Al geruime tijd leefde bij mij het idee een klankdocument te maken rond Jan Stulen (1942-2017). Stulen nam in het Nederlandse muziekleven een belangrijke plaats in. Allereerst als dirigent, maar ook als begenadigd pedagoog en auteur. Ik leerde hem kennen in 1987, tijdens opnamen van het Radio Symfonie Orkest. Vanuit mijn jarenlange ervaring als programmamaker en regisseur op Radio 4 groeide de overtuiging dat hij een eigen cd-box verdient. Nu, bijna 35 jaar nadat ik voor het eerst met hem samenwerkte, is het zover.
Een zoektocht in de radioarchieven van Beeld en Geluid leidde tot een grote hoeveelheid opnamen van de orkesten waar Stulen mee gewerkt heeft, waaronder de radio-orkesten. Uit dit aanbod moest een keuze worden gemaakt. Bij mijn besluitvorming speelden diverse criteria een rol, zoals de uitvoering, de betekenis van de composities, de onderlinge samenhang van de gekozen werken en de opnamekwaliteit. Het resultaat biedt de luisteraar een programma dat door zijn verscheidenheid het belang van Stulen voor de Nederlandse muziekcultuur onderstreept.

Uit het radioarchief
In deze rubriek hoort u maandelijks een favoriete opname uit mijn actieve periode op Radio 4 of een opname van latere datum, variërend van muziek uit de middeleeuwen tot en met muziek uit de twintigste eeuw.
We beginnen het jaar 2022 met een opname uit de succesvolle radioserie ‘Buxtehude in perspektief’ die in 1987 werd uitgezonden ter gelegenheid van het 350ste geboortejaar van Dietrich Buxtehude (1637-1707). Cor van Wageningen speelde toen onder meer diens koraalfantasie Wie schon leuchtet der Morgenstern op het Schnitger-orgel in de Sankt Ludgerikirche te Norden. De tekst Wie schön leuchtet der Morgenstern is de titel en de eerste regel van een kerklied van de Duitse predikant Philipp Nicolai (1556-1608). De zeven strofen van dit koraal over de morgenster (metafoor voor Christus) dienden primair gezongen te worden op Epifanie, het feest van Driekoningen op 6 januari, maar als lied van hoopvolle verwachting was het ook geschikt voor advent en kerst. Buxtehude’s koraalfantasie bestaat uit vijf delen. In het eerste gedeelte klinkt de schitterende koraalmelodie in lange noten, in het deel erna de herdersroep: Eia. Dan volgt het derde deel met dalende reeksen van het slot van de koraalmelodie, als symbool de Morgenster (Christus) die neerdaalt. In het vierde gedeelte, geschreven als een gigue worden de eerste zinnen van het koraal steeds omspeeld. Daarna volgt weer de herdersroep: Eia, en de echo daarvan. In het slotgedeelte daalt de Morgenster vol overtuiging neer.