Nieuws

Vernieuwde website
Hoewel ik na een periode van ziekte achter een deel van mijn werkzaamheden een punt heb moeten zetten, blijft er nog voldoende over waar ik inspiratie uit kan halen. Elders op deze website treft u onder meer geluidsfragmenten aan van de verschillende cd's die op het label DOCUMENT zijn uitgebracht.

Uit het radioarchief
In deze rubriek hoort u maandelijks een favoriete opname uit mijn actieve periode op Radio 4 of een opname van latere datum, variërend van muziek uit de middeleeuwen tot en met muziek uit de twintigste eeuw. We beginnen de maand december met muziek voor Advent. De melodie Nun komm’der Heiden Heiland is onlosmakelijk verbonden met deze tijd van het kerkelijk jaar. Het koraal is een vertaling door Maarten Luther van de hymne Veni redemptor gentium en bedoeld voor de eerste Adventzondag. Het was daardoor het eerste lied in het Lutherse koraalboek. De hier gespeelde partita is uitstekende gebruiksmuziek zoals Johann Lemckert die van 1969 tot 2006 praktiseerde in de Rotterdamse Laurenskerk. Het werk opent met een koraalzetting uit 1609 van Melchior Vulpius (ca. 1570-1615). Aansluitend volgen een Introïtus in de vorm van een Prélude, een Offertorium als Canon ostinato, een Sub communione met de titel Refreinen en tenslotte een Postludium op de manier van een feestelijke Toccata.